Όλα τα μηνύματα

Ερ: What speed / performance rating does the 128 Gb micro SD chip need to be compatible?

Ερώτηση από jims123 επί 2020-11-29 09:10:42

BG416563820 All of my SD are 10class and I think it’s more than enough.

2022-06-13 05:04:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: when you gonna start delivering again to the UK ?

Ερώτηση από PeterWys επί 2021-01-20 04:11:53

BG416563820 Will see...

2022-06-13 05:03:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: hello, what is the difference between sky04x v1 and sky04x v2 please?

Ερώτηση από BG565341517 επί 2022-01-10 01:54:34

BG416563820 DVR’s framerate.

2022-06-13 05:03:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)