Όλα τα μηνύματα

Lee Noit is not for 27 MHz. This is an amateur radio and requires a license to operate.

2021-08-10 04:44:02 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Esse modelo é homologado pela Anatel do Brasil?

Ερώτηση από Giovani Rossi επί 2020-02-16 06:53:46

Lee Don't know what anatel is. no se que es anatel Depends on the antenna you use.

2021-03-25 02:50:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you send me a link to the programming cable I need to use with this ?

Ερώτηση από Justin επί 2020-05-31 03:22:46

Lee just do a search for bj-218 programming cable. USB on one end and rJ45 on the other end. Plugs into the mic jack.

2021-03-25 02:48:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there a VFO or have i to select Memory only ?

Ερώτηση από acidolo επί 2020-01-19 04:32:54

Lee The answer is incorrect. It has memory and VFO mode. Step sizes can be selected.

2021-03-22 11:12:56 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)