Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it support M2 2280 sata?

Ερώτηση από Stefanos Matakis επί 2020-12-22 02:07:28

Arkadi Yes. It does. I installed Samsung 860 EVO M.2 SATA III 500GB. 455 MB per second read and write.

2021-11-12 04:46:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is there a low profile bracket option with the same board?

Ερώτηση από kbasaran επί 2021-01-03 07:39:06

Arkadi No. Unfortunately only one bracket in the set.

2021-01-03 08:14:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can the wi-fi be completely turned off?

Ερώτηση από Gidon επί 2020-11-02 06:05:03

Arkadi You can turn off WI-FI in the settings. And turn it on manually every time if necessary. By default, WI-FI stays off after camera restarts.

2020-11-02 06:42:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Funciona com SSD NVMe? Obrigado

Ερώτηση από Leandro Braga επί 2020-05-11 05:19:17

Arkadi The item is a B-Keyed M.2 NGFF SSD to SATA Converter Adapter Card. M.2 NVMe SSDs for PCIe 3.0 x4 lane are M-keyed. I don’t think anyone is making NVMe to SATA adapters. SATA is much slower than NVMe.

2020-05-11 10:25:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: It doesn't show in the description if the charging cable is included. Is it included?

Ερώτηση από JGR75 επί 2020-05-02 12:18:30

Arkadi Yes, The specialized charging cable is included.

2020-05-02 12:51:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: xiaomi mija compatibility

Ερώτηση από armagan kara επί 2020-03-10 11:15:09

Arkadi I bought this product for use with my XIAOMI Mijia T500 Smart Sonic Electric Toothbrush. It doesn't fit exactly like original, but will work fine. Same diameter and same way to install. Just bigger gap between head and toothbrush body.

2020-04-10 09:40:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)