Όλα τα μηνύματα

Ερ: does he touch screen work when the cover is on?

Ερώτηση από mij1971 επί 2018-06-03 11:49:50

Wicko Thiswored fine for me when the screen protector was on. If you get wet or go swimming then you need to remove the protector to clean screen and dry it. But that is easy and works fine.

2021-06-23 11:40:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

EBES7 the same happened to my two that I have I believe the only way to fix it is to replace the motors

2020-08-20 08:44:24 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is it water proof...?

Ερώτηση από Nzan Bemo Khuvung επί 2019-09-21 05:13:50

Wicko not sure if it is waterpoof. I guess if you submerged in weter it would upset the electronics but would have through it would be ok for light water splash.

2019-09-22 05:52:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)