Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the distance range of this remote

Ερώτηση από BLESSO επί 2018-07-10 05:28:21

fpvreport 10 mètres

2021-10-20 03:38:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: can i use this with ISDT 608AC?

Ερώτηση από BG494816152 επί 2021-02-20 07:31:20

fpvreport Yes of course :)

2021-02-24 01:15:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hello can I play basketball wearing the mask?

Ερώτηση από BG177255403 επί 2020-11-17 03:58:56

fpvreport yes it is possible, but it hot quickly so not to advise for the sport, so no.

2020-11-18 07:10:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Why are you deleting bad reviews? Can't you accept truth?

Ερώτηση από danielchmur επί 2020-08-13 05:59:20

fpvreport It works very well, you just have to secure the propellers. For me it makes my drone fly well.

2020-08-13 01:17:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)