Όλα τα μηνύματα

Ερ: Stellt die Uhrzeit sich von alleine ein?

Ερώτηση από GiL Lian επί 2021-04-21 03:17:17

nikusa9 No, time setting is manual

2022-07-27 09:04:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how many kilometer range of this light

Ερώτηση από nadimpanja0202 επί 2019-09-11 12:17:05

nikusa9 Cca 800 meters

2022-07-27 09:02:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)