Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there a version available without the servo or motor?

Ερώτηση από daaron επί 2021-02-24 08:10:10

BG363222323 how fast is the mn90 going with this motor and is it worth the money

2021-04-12 11:49:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG363222323 I would really like to know what more I need to buy to get this working on my MN90 and how much faster it will get.

josecpajares 01/02/2021
0
Σχόλια (1)