Όλα τα μηνύματα

malarspark I hooked mine up to a laptop and found software that way?

2021-09-07 04:10:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Do you have AU Plug for australia?

Ερώτηση από isaacsac96 επί 2019-11-27 08:47:10

malarspark yeah select it from the options before adding to your basket

2021-09-07 02:06:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: Will it fit jlb cheetah?

Ερώτηση από vaggos961 επί 2021-09-01 05:14:31

malarspark yes. with a bit of effort you can fit it in anything

2021-09-04 04:04:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the wheel size ?

Ερώτηση από BG234313171 επί 2021-06-06 05:46:54

malarspark 1-12 scale

2021-06-22 11:16:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it fit the 124019?

Ερώτηση από BG115361155 επί 2021-02-06 03:36:30

malarspark yes. I got it as a hop up for mine it fits perfectly.

2021-06-22 11:16:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)