Όλα τα μηνύματα

Ερ: Where can i buy spare parts? Propller etc

Ερώτηση από danielstory71 επί 2020-04-03 06:56:59

DCRC search xk 450... most parts u will need are the same

2020-05-06 08:52:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it come with battery?

Ερώτηση από BG114864012 επί 2020-05-06 03:21:25

DCRC yes it does.

2020-05-06 08:51:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Archipe lago search the customer service for help.

2020-05-03 03:12:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: this is shock absorbers go on rear or front? Or does it matter?

Ερώτηση από Kriptocz επί 2020-04-17 02:16:11

DCRC they are the same front and rear

2020-04-17 02:24:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)