Όλα τα μηνύματα

Ερ: is it rwd, 4wd, or fwd?

Ερώτηση από BG491011219 επί 2022-01-25 08:27:12

Teeder The title of the product states RWD. "Turbo Racing RTR 1:76 2.4G RWD Fully Proportional Mini RC Car"

2022-01-26 08:17:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)
Teeder 04/08/2019
1
Συστάσεις
Σχόλια (0)