Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have a brushless motor? Can it use 18v Makita batterues?

Ερώτηση από David επί 2021-08-28 04:44:01

Dimitris_V yes yoy can but yoy have not max. power Battery Voltage: 32V Max

2021-08-29 07:36:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)