Όλα τα μηνύματα

Ερ: anyone know if this will fit my lizard 105s guts.

Ερώτηση από Dan187 επί 2019-08-21 07:55:55

Cerdafied1 I just swapped to this frame from my lizard. Props have more clearance with this frame. Motors mount perfect. Only issues I had were one motor wire from one motor only was to short to reach and had to be extended. I have a diffrent camera from stock but the original should fit.

2019-09-25 10:13:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)