Όλα τα μηνύματα

Ερ: se pueden conectar los motores directamente?

Ερώτηση από BG515456483 επί 2021-07-01 09:18:21

Goose flesh No, you need to connnect a controller

2021-07-10 01:37:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how to fill air in it? does it come with air pump?

Ερώτηση από hhhajacity επί 2019-07-09 06:50:41

BG515456483 no.y es muy dificil

2021-06-13 11:32:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)