Όλα τα μηνύματα

Ερ: How it can be connected to TV ?

Ερώτηση από MahmoudAjnah επί 2022-10-08 01:56:24

xristosea hello by rca cable or by bluetooth

2022-10-09 12:30:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work with mi home app

Ερώτηση από xristosea επί 2020-02-29 01:29:03

theovlassis No! Working with: - BlitzWolf App - Smart Life App - Tuya App

2021-04-14 07:15:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)