Όλα τα μηνύματα

Ερ: how long would it take to reach Nigeria?

Ερώτηση από BG244034234 επί 2020-12-27 03:48:36

kingJuju Am not sure about the arrival time

2022-02-07 09:43:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it work with any flash?

Ερώτηση από kingjuju επί 2021-10-09 02:42:32

AbDou_Oranyo Yes

2021-11-27 06:55:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this compatible with GIOTTOS VT 805?

Ερώτηση από Rio επί 2020-08-29 04:22:50

kingjuju Am not sure

2021-10-09 02:24:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: it can also be used as reversible??

Ερώτηση από deepak.paliwal0 επί 2018-06-04 01:04:38

kingjuju Yes it can

2021-10-09 02:23:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it compatible for canon 50mm stm

Ερώτηση από BG494851752 επί 2021-04-05 04:18:03

kingjuju Yes it is

2021-04-06 05:34:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: compatible with Sony?

Ερώτηση από Ocnarf30 επί 2020-10-23 10:05:05

kingjuju No

2020-12-02 08:31:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it work with canon eos 250d?

Ερώτηση από BG531844504 επί 2020-12-02 01:50:11

kingjuju Yes it does

2020-12-02 08:31:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you attach a regular tripod the this camera?

Ερώτηση από BG191164212 επί 2020-04-15 12:50:55

kingjuju I think so

2020-06-29 09:17:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: acompanha bateria, carregador, e microfone?

Ερώτηση από Geovane Tecladista επί 2020-02-26 07:07:33

kingjuju The microphone uses a battery

2020-06-29 09:17:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it completely ready to go with batteries

Ερώτηση από killu2 επί 2020-04-07 06:04:06

kingjuju No is just a cover, I won't recommend you to buy it. It's a waste of money

2020-05-03 12:13:32 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it compatible with Nikon d5300?

Ερώτηση από stelios επί 2018-10-17 08:16:59

kingjuju Yes it is

2020-05-03 12:12:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)