Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi, in buy is type A and type B what is the difference? thank you

Ερώτηση από BG531041421 επί 2021-10-08 03:23:00

Tjb4764 you can refer this photo

2021-10-09 01:41:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it says product is limited to 1 why is that?

Ερώτηση από BG531041421 επί 2021-01-31 03:32:38

UpcounNibble Hello, there is only one stock left. How much do you need to buy? You can contact our customer service directly to place an order.

2021-02-04 09:54:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do you get same style but 100-200rpm?

Ερώτηση από BG531041421 επί 2020-07-28 11:35:15

puppy only this type now.

2020-08-04 12:45:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)