Όλα τα μηνύματα

Ερ: quantos amperes precisa

Ερώτηση από Ricardokilian επί 2020-03-03 01:37:30

Sanjaychauhanjaipur 200 devide. by 24 = 8.33 amp

2021-08-11 11:54:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)