Όλα τα μηνύματα

rconthebrain works fine on 2s. I wouldnt go abobe 4s tho unless you want to see a fire.

2021-07-02 10:26:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: For 3660 3100kv the shaft size is listed 3.175/5 - which size is it?

Ερώτηση από Deefa επί 2021-02-26 09:27:28

Rodo301 It is 5mm

2021-03-27 06:41:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you fit a 3650 or F540 motor upgrade to this chassis?

Ερώτηση από Deefa επί 2021-02-27 04:58:01

Brunovs As for motors: 1.3650 means the motor diameter is 36mm,length is 50mm.3665 means the motor diameter is 36mm,length is 65mm 2.The shaft diameter can see the picture and details. 3.If the motor shaft diameter,voltage,current is the same with your old motor,the motor can use with your car. 4.The KV number is more higher,means this motor is better for crawler rc car,the drift rc car or high speed rc car should use the lower KV motor. You need to measure your motor and buy a new one.

2021-03-08 05:46:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)