Όλα τα μηνύματα

Ερ: Estas brocas sirven para aluminio y hierro?

Ερώτηση από BG344316224 επί 2021-06-13 03:21:28

yulgue si, en general para muchos materiales metálicos y no metálicos

2021-07-10 02:37:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Qué medida tiene el vástago? 3.175mm ó 6mm?

Ερώτηση από BG402549321 επί 2021-04-24 11:46:31

yulgue 6mm

2021-07-10 02:35:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)