Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi Will it work on Kreg Precision Router table System?

Ερώτηση από BG043194255 επί 2023-01-15 01:10:08

BiPiotr Yes, it it should

2023-01-16 12:04:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is there a maximum SD size the TF card reader port will support?

Ερώτηση από Crosseyed45 επί 2020-05-22 05:54:47

BiPiotr I tested 64, it worked

2022-08-24 10:19:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: El botón es táctil?

Ερώτηση από BG144844134 επί 2020-05-01 01:09:22

BiPiotr Yes it is

2022-08-24 10:19:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: are good for EV300D googles?

Ερώτηση από Davin επί 2022-08-24 09:37:27

BiPiotr Yes

2022-08-24 10:18:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Supports English??

Ερώτηση από tushhhh επί 2019-07-16 02:55:15

BiPiotr Yes

2022-06-19 01:08:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are these boomerangs guaranteed to come back?

Ερώτηση από iz2222 επί 2022-06-16 11:24:01

BiPiotr 100% 😄😃😉

2022-06-19 01:08:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: is it compatible in Eicher school bus

Ερώτηση από www.mubarakbaig επί 2019-02-10 07:36:59

BiPiotr Yes it does

2022-06-10 04:37:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: its compatible with iphone 5?

Ερώτηση από gaabmiao επί 2019-03-25 09:57:48

BiPiotr Yes

2022-06-03 12:17:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)