Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can you download other Android apps from the playstore on this device

Ερώτηση από beesland1 επί 2021-09-18 12:20:04

The seller Sorry, not sure. We can't test it due to environmental issues

2021-10-04 12:43:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the maximum DC voltage that can come in from the solar panels

Ερώτηση από beesland1 επί 2019-02-15 08:11:44

BG105417382 Ican not answer this question for me it has a different use

2020-09-18 06:20:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does this item ,ID: 1419437 ,come with 2 point EU wall plug

Ερώτηση από beesland1 επί 2019-03-03 05:30:47

SANCHAN Yes. Read Specifications carefully. Voltage 220V 50Hz Plug type EU plug.

2019-03-21 01:04:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)