Όλα τα μηνύματα

Ερ: output regulation voltage is AC or DC ???

Ερώτηση από Tomáš Zadražil επί 2020-04-19 01:27:43

Jouberd1 AC

2022-11-29 02:28:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is is full touch sreen?

Ερώτηση από VijayBabu επί 2022-08-13 03:47:02

Jouberd1 yes

2022-09-02 01:05:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Please advise which app to use for this unit? I lost booklet with instructions...

Ερώτηση από KeVbErRy επί 2022-08-15 10:44:03

Jouberd1 yuntrack

2022-09-02 01:03:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: mede em corrente alternada e continua?

Ερώτηση από Lukafla επί 2022-01-03 11:34:12

Jouberd1 Medeamperes de corrente alternada e contnua

2022-01-06 03:36:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: tem disponível com Tensão de alimentação de entrada 127v?

Ερώτηση από cuptex.sw επί 2019-11-15 05:32:18

Jouberd1 Nenhumaunidade 220Vac Nenhuma unidade 220Vac

2022-01-06 03:35:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: How can I use if in my country the voltage is 115 V ?

Ερώτηση από cflorescieinsa επί 2019-12-26 01:32:10

Jouberd1 No,unit is 220Vac

2022-01-06 03:33:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)