Όλα τα μηνύματα

Ερ: please tell me, can i connect the DJI air unit to this board to reach osd??

Ερώτηση από Atilla επί 2021-01-12 11:06:10

CarolineT Yes you can, but when using DJI Air or Vista units - you just connect to a UART serial port and set the UART port to have a peripheral of DJI FPV. The OSD elements are actually created in the Goggles (set custom OSD option on in them) - you see them but they are not recorded on the video.

2022-04-29 05:02:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how do hook up recever what is the circuite board for

Ερώτηση από BG534816455 επί 2020-11-29 10:30:49

CarolineT the circuit board distributes the output from your receiver to the servos.

2020-12-08 01:40:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)