Όλα τα μηνύματα

Ερ: What program card so I need for this please?

Ερώτηση από Jmyster46 επί 2021-03-13 01:02:39

GearYourWorld Ithink it´s the Racerstar LED Program Card

2021-07-18 11:27:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What screws type do i need to use to put it on the stock chassis ?

Ερώτηση από gcdu86100 επί 2021-02-22 11:23:43

Jmyster46 2.5mm they come with it

2021-03-13 09:29:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Jmyster46 That looks awesome, I was going to go with the silver diffs and gold frame like you but I'm going to go all silver. Just waiting to break all the parts first before I order 😂

Matt 21/01/2021
1
Σχόλια (1)

Ερ: Is the DC input an xt60 plug?

Ερώτηση από Jmyster46 επί 2019-02-04 07:22:32

jozer yes

2020-05-24 10:34:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)