Όλα τα μηνύματα

Ερ: quero um sem android tem ?

Ερώτηση από BG145055501 επί 2022-11-20 02:34:33

BG144817392 existeuma verso sem android mas acho que o preLa6

2023-02-02 09:04:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: could you suggest an installation ad set up tutorial?

Ερώτηση από AntonioCruz επί 2023-01-12 02:10:45

BG144817392 ifi'm not mistaken it comes with a manual, but you will have to check you mainboard conectivity in order to check if there is a port for it. Usually there is one unless it's a very old printer

2023-02-02 09:03:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: There is a tutorial for install and set up?

Ερώτηση από AntonioCruz επί 2023-01-12 02:05:44

BG144817392 ifi'm not mistaken it comes with a manual, but you will have to check you mainboard conectivity in order to check if there is a port for it. Usually there is one unless it's a very old printer

2023-02-02 09:03:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: alguém sabe me orientar a como ultilizar a melhor configuração para uma imagem boa?

Ερώτηση από lucasasilva2016 επί 2022-08-25 06:20:53

BG144817392 acho que so tens mesmo algumas opcoes nas settings, fora isso tenta projectar a direito, sem inclinação porque a correcção que ele suporta nao e muito grande e depois pode ficar mais desfocado ou em cima ou em baixo

2022-09-30 01:06:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can mirroring for iphone?

Ερώτηση από BG563217541 επί 2022-08-17 08:00:49

BG144817392 beon miracast they have another app, easyshare i think if that one is available for ios then should be ok, but will try to check and ping back

2022-09-30 01:04:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Nozzle opening 0.2 mm?

Ερώτηση από Wotsupdoc επί 2022-09-30 11:00:19

BG144817392 depends on the size you order but when back in stock will have an option for .2 also

2022-09-30 01:02:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this work with an ideapad S145-15IWL

Ερώτηση από BG151052948 επί 2021-07-08 02:38:26

BG144817392 If it works whit other SD cards this one should work as well, just check the maximum capacity allowed by your device

2022-04-08 10:20:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Apakah asli Lenovo?

Ερώτηση από jakaddna7 επί 2021-11-07 09:52:37

BG144817392 Original or not I added a review whit read and write speeds if you want to check. Packaging seams legit, probably Lenovo items from China market but still decent speeds

2022-04-08 10:19:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)