Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the width of the strip?

Ερώτηση από lajtoszs επί 2022-04-23 01:19:54

Karavs 9,5mm

2022-04-23 09:55:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is it possible to connect only 1 disc of LEDs?

Ερώτηση από pietroSV επί 2022-04-13 12:59:40

Karavs Yes no problems.

2022-04-13 03:31:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Karavs Yes this watch has such issue that it show wrong time. I usually solve it with connecting to phone. Then after some time happen synchronisation and time is the same as in phone

2021-12-18 12:18:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)