Όλα τα μηνύματα

Ερ: what size is the input jack for the 5v power supply

Ερώτηση από BG368245453 επί 2021-07-14 12:26:35

Karavs 5.5mm

2021-07-15 12:25:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Would you expect this product to last longer than a few day?

Ερώτηση από Yodalolee επί 2021-06-19 07:00:13

Karavs Of course it is not for serious work, but for some fun and prctise is quite well.

2021-06-26 01:28:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)