Όλα τα μηνύματα

Ερ: там точно полтора метра? или как всегда 75 см

Ερώτηση από MkFrol επί 2018-02-25 03:29:34

Hattiv 1.5m.

2018-02-26 02:56:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: я не понял цена за штуку?

Ερώτηση από MkFrol επί 2018-02-22 11:21:31

Screem What do you mean?

2018-03-02 01:52:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ambrosial The quality is high.

2018-03-01 12:36:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)