Όλα τα μηνύματα

Polo07 update: flying in mountains with less rf noise on 800mw and reached my personal limit of 3,2km distance and 1,2km altitude with truerc singularity and 5 turn helical and had perfect live feed...

Polo07 11/06/2020
5
Σχόλια (1)

Ερ: how to get Audi from the mic?

Ερώτηση από BG181216322 επί 2022-04-08 03:04:42

Polo07 viavtx to your goggles earbud

2022-04-09 04:31:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i use 3s lipo with this?

Ερώτηση από BG035252450 επί 2021-07-01 04:11:12

Polo07 👍yes

2021-07-01 04:21:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the width of the frame??? for the battery!?

Ερώτηση από BG351355223 επί 2021-05-10 03:50:56

Polo07 About35mm top plate

2021-05-17 01:00:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)