Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it good for outdoor use?

Ερώτηση από mummy επί 2022-05-21 01:04:30

dereksp Yesbut you have to keep it dry (out of rain) and according to the temperature range.

2022-07-08 03:07:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)