Όλα τα μηνύματα

Ερ: where is the LED?

Ερώτηση από n0ukf επί 2021-06-01 09:06:18

BG504722453 It’s just a heat lamp, no light comes out. Reptile basking use.

2021-06-01 05:44:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what kind of battery does it use, what connections?

Ερώτηση από BG504722453 επί 2021-03-04 02:23:41

runner71 It uses 2x 18650 batteries....spec are still unknown...4,2v 1500mah A- don't know

2021-03-27 05:38:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can you put your own receive in it? Thanks in advance for your help

Ερώτηση από Chewy001 επί 2020-01-13 05:48:33

BG504722453 This car is So Fast! Had lots of fun in the snow until it crashed into an Arrma Granite and broke the front end!

2021-03-10 03:10:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

BG504722453 There is rudder and elevator. What’s missing is the receiver

2021-03-04 02:28:14 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: It is easily crashed

Ερώτηση από BG118252433 επί 2020-08-17 05:27:05

BG504722453 If you don’t watch where it’s going

2021-03-04 02:22:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)