Όλα τα μηνύματα

Ερ: 3 or 5 slot? Could you check inside through vent hole?

Ερώτηση από 3majsiemaciek επί 2021-12-09 03:01:55

Michael85 5 slot

2022-06-09 01:08:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: which one can be used with stock esc nad 2s in wltoys 12428??

Ερώτηση από dilshan επί 2019-10-07 10:15:57

Michael85 ja

2022-06-09 01:08:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is there any longer version? like 10cm lenght?

Ερώτηση από irarkh επί 2020-10-01 10:06:50

Michael85 ja

2022-06-09 01:08:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)