Όλα τα μηνύματα

Ερ: Apart from espresso, can we make other types of coffee?

Ερώτηση από Christos επί 2021-12-12 01:26:20

dmtz Here is a link to the manufacturer and operating instructions https: m.blitzwolf.com BlitzWolfBW-CMM2-Espresso-Machine-with-15-bar-High-Pressure-Extraction, -1100W-Big-Power, -Milk-Frothing, -Accurate-Control, -Dual-System-and -Safe-Protection-p-697.html

2021-12-12 02:20:24 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can that be far and near?

Ερώτηση από BG531541713 επί 2021-11-28 01:28:19

dmtz It is a false hope, an examination by an eye specialist is necessary

2021-11-30 11:13:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the optimum grind size for the coffee beans?

Ερώτηση από gvardag επί 2021-11-19 07:54:29

dmtz The optimal size is medium ground

2021-11-19 05:28:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: what's the best of coffee can use with this machine?

Ερώτηση από BG131240210 επί 2021-10-10 04:42:48

dmtz Classic for espresso, medium ground

2021-10-12 12:20:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

dmtz If you have not already done so, it is necessary to close the steam outlet by turning the knob on the side of the appliance, to the right. If the water continues to come out of the steam spray, the appliance is probably defective

2021-09-03 03:25:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can i change the basket and put bigger?

Ερώτηση από BG781721527 επί 2021-08-02 04:39:37

dmtz Yes It is part of the product

2021-08-03 02:26:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)