Όλα τα μηνύματα

Ερ: What guarantee does the product have?

Ερώτηση από Andromeda7 επί 2020-06-07 08:21:02

moode12 Contact customer service

2021-10-06 09:00:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is wifi calling feature supported?

Ερώτηση από manuelgmm επί 2018-08-30 11:23:33

Andromeda7 no

2021-08-21 02:31:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Support fm radio

Ερώτηση από Andromeda7 επί 2020-12-04 12:39:33

Gimpydow89 It does not support .

2020-12-15 04:34:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Spartan0 The first installed language is English and you can follow the guide to change and active the Win10

2020-07-12 10:44:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)