Όλα τα μηνύματα

Ερ: 有3.5mm音频输出插口吗?

Ερώτηση από BG020394644 επί 2022-01-23 05:49:53

mishavolo нет

2022-02-22 06:19:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: where is the store located?

Ερώτηση από BG371103650 επί 2022-01-06 06:37:02

mishavolo CN

2022-02-22 01:45:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Ερ: Does this device equip with a build-in call recording function?

Ερώτηση από BG382412342 επί 2021-09-21 01:32:29

mishavolo Нет

2022-02-22 01:44:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)

Ερ: it's global version?

Ερώτηση από BG415241334 επί 2021-07-16 11:13:02

mishavolo Глобальная версия

2022-02-22 01:44:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: Does this comes with earphone?

Ερώτηση από nabin goutam επί 2021-09-08 01:24:32

mishavolo Наушников в комплекте нет

2022-02-22 01:43:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (14)

Ερ: hi. does it has dual SIM

Ερώτηση από BG577104320 επί 2021-09-27 07:35:01

mishavolo Да, две сим

2022-02-22 01:43:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)

Ερ: Global Version ist EU Version?

Ερώτηση από BG842011222 επί 2021-04-30 08:06:14

mishavolo Глобальная версия

2022-02-22 01:42:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)

Ερ: cuando tendrán disponible la versión de otras áreas en color negro?

Ερώτηση από BG349174622 επί 2021-05-21 07:06:53

mishavolo Спросите в службе поддержки

2022-02-22 01:42:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)

Ερ: there are radio fm?

Ερώτηση από Babisd επί 2021-08-18 12:32:58

mishavolo Нет функции радио

2022-02-22 01:41:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (18)

Ερ: wireless charging available ?

Ερώτηση από grec59261 επί 2021-10-08 11:06:49

mishavolo Безпроводной зарядки нет

2022-02-22 01:41:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)

Ερ: global version?

Ερώτηση από BG551291824 επί 2021-05-02 11:01:48

mishavolo Yes

2022-02-22 01:41:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (19)