Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this use in Bike???

Ερώτηση από Kapilsodha επί 2018-11-29 02:23:39

fvdberg yes

2020-02-27 02:10:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hello, is this drone ready to fly? I mean, is it ready built?

Ερώτηση από giang.d92 επί 2020-01-17 06:02:00

fvdberg jaklaar om te vliegen

2020-02-13 02:14:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)