Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this in fact the global version? And can Google play store be installed into it?

Ερώτηση από Awkward επί 2019-09-13 09:19:01

andkve Is it possible to install Google Play Store?

2019-10-08 10:15:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: The device do not have Google PlayStore?

Ερώτηση από andkve επί 2019-10-02 04:37:43

Conciliabule It does not have.

2019-10-06 05:52:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when is this item in stock?

Ερώτηση από andkve επί 2018-07-15 08:12:16

Randon8 already

2018-07-26 06:47:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)