Όλα τα μηνύματα

Ερ: how is the call quality? is there any noise cancellation?

Ερώτηση από BG491781647 επί 2021-10-23 10:20:34

jamesbou The sound quality from ease gives excellent.. it has a nice punchy sound and plenty. Plenty of volume. there is no active noise cancelation, However, they do seal the ears very well.

2022-06-20 12:26:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: o fone e original airaux aa-um11 ?

Ερώτηση από BG143722503 επί 2022-04-12 01:35:10

jamesbou I'm not sure I understand what you're questioning is. Can you rephrase it?

2022-06-20 12:24:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hello, I would like to know if the ad refers to two units for the value of *****?

Ερώτηση από Rednewpm επί 2022-02-22 06:37:09

jamesbou It does. These are fantastic batteries. One of the top in my collection,

2022-02-26 06:23:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: work on the car toyota etios valco 2015..?

Ερώτηση από SYARMAN επί 2022-01-19 07:49:46

jamesbou It will. Works on very nearly all cars made from 1996 forward.

2022-02-26 06:22:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

jamesbou If you want. to use flat top and they are not long enough, simply place a small magnet on the top of the battery. Problem solved!

2022-02-26 06:21:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

jamesbou No, I when you connect to another device, it then becomes the device the earbuds seek when they are turned on. However, that it is super simple to reconnect then to the original device. Takes less than a minute. I've got a pair of monster speakers that I bounce between two different phones and a laptop, but I so I do this quite often. Easy-peasy.

2022-01-26 02:42:51 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: how to call received and use tha bike then voice berk?

Ερώτηση από Ali Jutt επί 2022-01-26 12:33:36

jamesbou When a call is incoming, the phone is ringing, you simply tap either ear bud one time. This will answer the phone. You can then speak normally, the earbuds will pickup your voice no problem.

2022-01-26 02:38:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

jamesbou That might be true about China. But, I I ask myself one question - what the h*ll does Chine get from watching my every move? All I can offer is long boring days of doing nothing exciting or controversial. BORING. They're definitely not going to learn any juicy secrets from me. I don't know any.

2022-01-26 02:35:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Hello. Is it possible to buy a magnet closure ...!

Ερώτηση από BG561151451 επί 2022-01-16 11:13:17

jamesbou I'm not sure I understand the question. Are you asking about a bag to carry the light?

2022-01-18 01:31:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I was wondering if this would work with V380Pro?

Ερώτηση από jamesbou επί 2021-01-08 04:27:03

BG5841384 Yoosee.You can try it, but it is best to use the APP that comes with the product

2021-02-01 04:03:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Which one is best Fye15 or anc3?

Ερώτηση από BG153471838 επί 2021-11-09 08:33:19

jamesbou I don't have the fye-15s yet (on order right now), but the anc-3 are easily the best Blitzwolf I have tried, and I have nearly every Blitzwolf earbud made, from fye-1 to 13, all the airilux and more. You will not be disappointed with them. they have a very nice, quality feel.

2021-11-11 08:06:32 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)