Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there any manual or guide included?

Ερώτηση από BG122239163 επί 2022-01-02 04:59:56

WilliamBeech There is no manual included

2022-01-03 04:18:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is this printer WIFI enabled ?

Ερώτηση από mikes επί 2020-11-03 10:16:56

WilliamBeech No the controller board does not have WiFi, you can not add wifi either

2021-12-18 12:13:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (16)

Ερ: what else do I need to get this printer to print out of the box?? or does it come with everything?

Ερώτηση από BG341018545 επί 2020-11-12 05:03:10

WilliamBeech You will need the printed parts for the printer

2021-12-18 12:06:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Ya t'il les outils fourni?

Ερώτηση από BG333971552 επί 2021-08-29 06:45:51

WilliamBeech Yes they give you the tools needed to build the chair

2021-12-13 03:42:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)

Ερ: what is seat height?

Ερώτηση από Ktr1sk επί 2021-06-06 12:02:11

WilliamBeech The total height is 126cm but the backrest height is 86cm

2021-12-13 03:41:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)

Ερ: de que clase es el piston de gas?

Ερώτηση από BG848494132 επί 2021-08-08 05:05:38

WilliamBeech It is a pneumatic piston that can handle up to 150kg

2021-12-13 03:40:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (17)

Ερ: Is the printer very noisy with the A4988 drivers? How to upgrade to TMC2208?

Ερώτηση από RL_DE επί 2020-03-01 08:54:31

WilliamBeech Yes the A4988 drivers are very noisy, I would recommend getting the TMC2208

2021-12-12 08:43:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Hi Do you have same power supply but: 48 VDC to 12 VDC ? Thanks you

Ερώτηση από ptardif17 επί 2020-04-13 06:27:03

WilliamBeech You want to search for a buck converter, that will drop your 48V down to 12V.

2021-12-12 08:12:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

WilliamBeech The two gears, make contact with each other through the lower geared part

2021-12-12 08:09:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: It is for ender 3 v2?

Ερώτηση από alanaslz επί 2021-01-03 11:38:47

WilliamBeech Yes this will work on the ender 3 v2, you just need to remove the old plastic extruder

2021-12-12 08:07:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: I bought the springs, but it doesn't work with ender 3 v2.

Ερώτηση από matiger_face επί 2021-04-20 09:40:24

WilliamBeech They should work just fine?

2021-12-12 08:06:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)