Όλα τα μηνύματα

Ερ: it is working with wltoys 12423?

Ερώτηση από tavmx1993 επί 2018-01-12 02:36:29

BG355622592 ne

2022-08-27 04:47:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How many teeth does it have?

Ερώτηση από Tavo επί 2019-02-03 04:16:40

uzuz These special servo arms for ALZRC DM1531S servo have 25 teeth with 5,9 mm servo spindle diameter.

2020-11-29 07:35:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)