Όλα τα μηνύματα

MrEdoDJ Si certo, é Possibile!! Può cambiare il cavo con spina UE con un cavo con spina USA oppure acquistare un adattatore....

2020-12-05 03:56:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Why not make sales to turkey for months I've been following your product.

Ερώτηση από Yunusdrn επί 2020-11-13 09:54:55

MrEdoDJ Nonposso rispondere io a questa domanda. Per questa tua domanda devi contattare il servizio clienti di Banggood.

2020-12-04 03:00:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this complete accessories?

Ερώτηση από Blacksmith Lauresta επί 2020-06-08 08:16:28

MrEdoDJ Si,gli accessori sono completi.

2020-12-04 02:59:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Posso ser taxado comprando nesse valor ? Enviar para o Brasil. Qual modelo dela vem quais lentes ?

Ερώτηση από BG102525182 επί 2020-08-16 10:47:47

MrEdoDJ Seusi la giusta spedizione puoi inserire l'assicurazione sulla dogana e ti rimborsano. Spediscono ovunque. Hai due scelte di modelli: 1) solo con lente 4K, oppure 2) con lente 4K lente 360 gradi.

2020-12-04 02:58:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
MrEdoDJ 25/11/2020
1
Συστάσεις
Σχόλια (0)

MrEdoDJ Lemisure sono L. 33 centimetri P. 26 centimetri H. 10,5 centimetri. Ovviamente queste misure sono INTERNE come spazio utile!!

2020-11-24 01:37:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Compatível com fimi x8 se branco?

Ερώτηση από RogerioRito επί 2019-11-19 01:17:09

MrEdoDJ Salve!!Si, queste eliche sono Originali FIMI e sono compatibili sia con la vecchia versione del FIMI X8 SE (Bianco e Nero) e sia per la nuova versione 2020 (Bianco e Nero).

2020-11-24 01:32:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: buongiorno, queste eliche sono originali fimi?

Ερώτηση από Bruteman επί 2020-11-15 05:47:59

MrEdoDJ Salve!!Si, queste eliche sono Originali FIMI e sono compatibili sia con la vecchia versione del FIMI X8 SE e sia per la nuova versione 2020.

2020-11-24 01:30:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)