Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this (30x power bank) comes with batteries?

Ερώτηση από mxjmxj επί 2019-11-03 02:38:50

Remi666 It is only a case. Read the specification "without batteries"

2020-08-06 12:52:54 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (27)