Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it support otg

Ερώτηση από BG473921814 επί 2021-03-11 07:47:52

BG335032336 OK

2021-06-30 06:30:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Windows compatible?.

Ερώτηση από BG816221343 επί 2020-08-31 11:12:14

BG335032336 Yes

2021-06-30 06:30:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: when are you going to have stock of this product?

Ερώτηση από mbarcellos27@gmail.c επί 2020-03-02 10:00:06

BG335032336 The notebook it's OK but is not Quick its normal

2021-06-30 06:29:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)