Όλα τα μηνύματα

Ερ: The DSO138 version can export the output. Can you export the results to a computer?

Ερώτηση από BG914533501 επί 2020-11-17 06:48:13

Iveky No.Only display on own LCD screen.

2020-11-17 09:09:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Iveky As I understood text in articles above, USB-C is a must! and phone supporting OTG function too!

2020-11-17 12:57:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What can you use the USB ports for?

Ερώτηση από finchcd επί 2020-07-02 06:53:15

Iveky i connected and used usb mouse. didn't check with keyborad, probably it works too...

2020-07-03 12:33:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Iveky After whole hour of searching how, this is way how I did it: I needed to go through first time setup, and after device rebooted, I got screens like in descriptions on banggood. Finally. Everything works ok, now I am in searching for somebox for this little board. thanks banggood!

Iveky 29/06/2020
0
Σχόλια (1)

Ερ: does it supporty other onvif ip cameras or only hiseeu? thx

Ερώτηση από Iveky επί 2020-03-08 01:08:39

ouxinke supporty onvif

2020-04-07 06:32:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Iveky Yes, you can, there is also alarm snooze. But I am not happy with projection to the wall, after 2 months it is not so bright as it was at the beginning, so not using that function anymore. But display is so large that noone needs projection feature with this clock :-)

2020-04-02 11:44:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this compatible with Roborock S5 Max?

Ερώτηση από sahanonline επί 2020-03-06 04:38:16

Iveky I have S6 and it is compatible with it, check on web or youtube if it is interchangable with S5 max. I think, there is one german video that compares S5, S5max and S6, i am 100% sure it is compatible S5 with S6... but check diferences to max.

2020-03-06 04:47:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What kind of power supply is used? Will it work with 240V European/Danish wall outlet?

Ερώτηση από nc.larsen1@gmail.com επί 2020-02-18 12:20:18

Iveky it comes without power supply, just one usb cable.it is powered over that cable (5V) so i use some old mobile usb power adapter.

2020-02-18 02:18:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with iPhone X? 7,5W or 5W?

Ερώτηση από bodziaq επί 2019-12-16 01:35:50

Iveky xiaomi 9t has no wireless charging capability

2020-01-27 12:17:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)