Όλα τα μηνύματα

Ερ: will they fit ftx carnage 1/10 brushless???

Ερώτηση από jam201984 επί 2019-01-03 07:09:11

BG381841354 Theseare 100mm shocks. So yeah they will fit but they are not the same size as stock, but I can

2021-06-28 06:29:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it screw onto a trail finder 2 with the standard holes

Ερώτηση από BG832132016 επί 2021-05-29 04:21:54

BG381841354 No it wouldn’t depending on you wheel base it could fit with modifications

2021-06-15 06:05:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

BG381841354 Thereis only two different frequencies so you will have interference running three

2021-01-12 10:00:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)