Όλα τα μηνύματα

Felix Perez I guess you can contact the seller in order to get some instructions. Anyhow, it's just for mounting. The use is very simple and it's supposed that the buyer knows how to use it.

BG414844583 13/08/2018
0
Σχόλια (3)

Ερ: How can change the language from Chinese to English

Ερώτηση από PARTRIDGE επί 2017-12-18 12:36:11

Felix Perez I think it comes in English by default.

2022-02-14 10:06:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I buy the Male fitting separately?

Ερώτηση από pclouwrens επί 2020-03-10 10:17:24

Felix Perez Vienen en parejas.

2022-02-14 10:04:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how big is it

Ερώτηση από BG154 επί 2021-11-04 12:29:57

Felix Perez About 30 cm long. 12 cm high. 15 cm wide.

2022-02-14 10:03:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Felix Perez Elpanel es flexible y ligero, por lo que veo. Soportar estar en el exterior? Otra cosa, por qu le llaman de 100w si luego dicen que entrega 30w?Rr nCC3^Bs3BScBrSnB33nCNC^CrCCnBs3#sS^BsSnCCb#SobSb

morato 07/04/2021
4
Σχόλια (4)