Όλα τα μηνύματα

Ερ: can I run 1hp motor pump by this product?

Ερώτηση από BG561841735 επί 2022-01-05 10:51:20

Attila Motor pump no. The inverter is not built. Max 400W but not motor. TV notbuk radio, led lighting recharging phone battery. You need a more powerful inverter to start the motor. It is excellent for smaller appliances. I wish you good luck.

2022-01-14 02:50:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Attila Goodmorning. Yes, you can connect both an ultrasonic and an IR sensor to this toy. But only one type of sensor at a time. If you want a sensor other than the camera, you must disconnect the camera. In the middle in front is a steel plate with grooves where you can connect the sensor. Those sensors must be connected right next to where the camera is connected. There is everything indicated. It all works for me. No need to install anything poide it itself. It's a quality toy I'm very calm.

2022-01-08 02:11:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where can I buy the program device or which one do I need?

Ερώτηση από Dussie87 επί 2021-11-29 12:00:07

Attila Healthy.You can also control these RGB LEDs with Arduino. But if you want more pieces of LEDs than 500pcs, I would recommend the T1000 control unit. This unit communicates with 2500 LEDs. On the T 1000 control unit you can make effects with the EDIT LED with the program. It is a very good program and the main thing is very simple operation. You make the program, load it to the memory card and you can plug in the controller. Good luck.

2022-01-08 02:06:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

kosinduyakupitiya123 http://myosuploads3.banggood.com/products/20181127/20181127002111L293D.rar This is the link the sellor given us. I downloaded it, but the file type does not responded to my mobile. Please try this link to solve your trouble. Thank you.👍

2020-01-29 03:08:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

top_171 Ok,precisando s perguntar

2021-12-27 11:33:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

davidcherubin Arduino ide doesn't automatically have this board. You have to add it. You need to open Arduino IDE, choose File-->Preferences and then add this URL: arduino.esp8266.com(fwdslash)stable(fwdslash)package_esp8266com_index.json into the section that says: Additional Boards Manager (urls), save or OK, Then you have to go to Tools--> Boards Manager and add 8266 to the list of boards. If you are not sure, try this step by step tutorial at microcontrollerslab.com(fwdslash)how-to-install-esp8266-board-arduino-ide

2020-11-11 12:42:21 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how wide is a single led

Ερώτηση από Andy0679 επί 2021-12-24 01:24:23

Attila Such ice has 5mm width and height.

2021-12-24 04:30:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How many volts is the power supply?

Ερώτηση από Attila επί 2019-10-24 11:48:35

hyghazwani82 ممتازه

2021-11-20 09:17:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

YSNERDGN iade iste

2021-09-22 12:58:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello. What needs to be set? Just set the current or.

Ερώτηση από Attila επί 2021-08-04 10:46:23

Tomxxr75 For me it works fine between about 0.8 - 1.1 A.

2021-08-22 06:59:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)