Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this item In stock?

Ερώτηση από na3uk επί 2017-12-28 05:12:46

lorenzo8 Don't think so

2022-07-20 12:44:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you confirm if this is Global/CN version. Also if it comes with EU adapter or not. Thanks 😊

Ερώτηση από BG395357121 επί 2021-06-07 05:25:57

lorenzo8 Ειναι CN έκδοση. Αλλά δουλεύει τέλεια στην Ευρώπη. Και δεν έχει προσαρμογέα στο κουτί, πρέπει να πάρετε έξτρα.

2022-07-20 12:44:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it suitable for an outlet in Israel? Is there 220 volts?

Ερώτηση από BG145114407 επί 2021-10-13 02:56:56

lorenzo8 Great drill yes is 220v

2021-10-13 04:48:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)