Όλα τα μηνύματα

Ερ: what are the actual dimensions of the battery ?

Ερώτηση από stavai επί 2023-04-06 04:13:31

BG740471423 FimiA3 drone battery size: 11x3.5x1.3 cm. This should be the size

2023-09-06 04:07:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG740471423 The camera does not play the video when I connect it to my computer. It freezes. The video is stuck. An error appears in the program. 0x80070017The card works in another such camera. I bought this recently and not in this. What could be the reason?

BG740471423 15/12/2021
0
Σχόλια (3)

BG740471423 This is the 2nd camera I ordered. But there is a problem with that. When I connect it to my computer, it doesn't play the video. It gets stuck. Error code: 0x70080017 this is printed by the windows tv player. What could be the cause of the error? In another camera, the memory card works perfectly.

BG740471423 26/04/2022
0
Σχόλια (1)