Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does app notify when food is ready ?

Ερώτηση από erekose επί 2022-11-23 10:25:40

BG143519431 it doesn't tell you if the food is ready, it shows you the time and when the time is up, it's boring

2022-11-26 12:09:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)