Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can i use this with my PS2?

Ερώτηση από SmilingAlice επί 2020-08-08 12:15:10

ddfjfix it was RCA conetion so yes ir works

2023-10-31 06:12:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Serve para gol g5 Volkswagen?

Ερώτηση από BG108358373 επί 2021-05-17 06:31:13

ddfjfix da para qualquer carro de 1 din, alguns modelos o que acaba por acontecer é o ecrã quando "aberto" tapa alguns controlos ou ventiladores de sofagem, no meu caso na inspeção veicular tinha de o levar fechado por cobrir o sinal de alerta "4 piscas"

2022-01-31 09:35:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)